Τετάρτη σήμερα και τυπική στο ραντεβού της η Nissan παρουσίασε ακόμη ένα video από την διαδικασία κατασκευής του Juke-R. Σε αυτό βλέπουμε το πως τοποθετείται το κιβώτιο αλλά και το σύστημα μετάδοσης του GT-R το οποίο έχει τροποποιηθεί ώστε να χωρά στο κοντύτερο κατά 250 mm μεταξόνιο του Juke.

[Πηγή: Nissan]