Το που μην το ρωτάς. Το ξέρεις. Ρωσία. Ένας ποδηλάτης κυκλοφορεί με το ποδήλατο του μέσα στην κίνηση όταν ένας του κλείνει τον δρόμο. Σταματά, του ζητάει τον λόγο αλλά αφού βλέποντας ότι δεν βρίσκει το δίκιο του αποφάσισε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του…

[Πηγή: YouTube | Thanks for the tip, Λάμπρο]