Η κυβέρνηση του Donald Trump δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την αντιπεριβαλλοντική της προπαγάνδα, καθώς σύμφωνα με έγγραφο που διέρρευσε από την Washington Post, η νέα αμερικάνικη κυβέρνηση έχει προτείνει το κόψιμο της ομοσπονδιακής χρηματοδότησης προς την EPA, ύψους, 48 εκατ. δολαρίων, που αντιπροσωπεύει μια περικοπή 99%.

Επιπλέον, το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει την απόλυση 168, από τις 308 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, και συνολικά ο προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος των Η.Π.Α. θα μπορούσε να μειωθεί κατά 31%. Η κίνηση αυτή θα μειώσει τις δοκιμές για τα ελαφρά οχήματα, τις δοκιμές οικονομίας καυσίμου, και αντ’αυτού η νέα κυβέρνηση επιδιώκει να αυξήσει τα τέλη της αυτοκινητοβιομηχανίας για ορισμένες δοκιμές.

Δηλαδή οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι κατασκευαστές κινητήρων θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα για τον έλεγχο των εκπομπών, κάτι που σύμφωνα με τον σύνδεσμο των κατασκευαστών αυτοκινήτων, που αντιπροσωπεύει πολλές από τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στα νέα οχήματα.