Μια επιπλέον ανάκληση για την Macan, με την Porsche τώρα να εντοπίζει ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προκληθεί ρωγμή στη φλάντζα του φίλτρου της αντλίας καυσίμου της Macan. Η γερμανική εταιρία ανακαλεί στις Η.Π.Α. 51.497 των Macan, Macan S, Macan GTS, και Macan Turbo, με ημερομηνίες κατασκευής από 4 Μαρτίου μέχρι 14 Απριλίου του 2017.

Αυτές οι ρωγμές μπορεί να “ανοίξουν” και να υπάρχει διαρροή μικρών ποσοτήτων καυσίμου, με ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει, αλλά η Porsche αναφέρει ότι δεν έχει καταγράψει τυχόν περιστατικά που προκλήθηκαν από αυτή τη διαρροή. Η εταιρία αναφέρει ότι η φλάντζα είτε θα σφραγιστεί είτε θα αντικατασταθεί.