Η Audi έχει προχωρήσει στη κατοχύρωση ενός νέου διπλώματος ευρεσιτεχνίας για έναν κινητήρα που πρακτικά είναι δύο κινητήρες σε ένα μπλοκ. Τα σκίτσα αποκαλύπτουν έναν κινητήρα που διαθέτει δύο μεγάλους και δύο μικρούς κυλίνδρους, με τους κυλίνδρους της ίδιας χωρητικότητας να μπορούν να λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά και ταυτόχρονα. Αυτό κάνει τον κινητήρα να παράγει διαφορετική ιπποδύναμη, ανάλογα με το ποιοι κύλινδροι δουλεύουν.

Εκτός από διαφορετική ιπποδύναμη, ανάλογα με το ποιοι κύλινδροι λειτουργούν στον κινητήρα, υπάρχει και διαφορετική κατανάλωση, άρα και διαφορετικές εκπομπές ρύπων. Με τον τρόπο αυτό η Audi επιτρέπει στον κινητήρα, όταν το αυτοκίνητο δεν έχει ανάγκη δύναμης, να λειτουργεί μόνο με τους μισούς κυλίνδρους του, μειώνοντας τη κατανάλωση και τις εκπομπές του.

Οι κύλινδροι διαφορετικής χωρητικότητας έχουν ξεχωριστό στροφαλοφόρο άξονα. Πολύ χοντρικά, θα μπορούσαμε να πούμε πως πρόκειται για δύο κινητήρες τοποθετημένους στο ίδιο μπλοκ. Το αν ποτέ η συγκεκριμένη τεχνολογία θα περάσει στη παραγωγή, είναι κάτι που είναι πολύ νωρίς ακόμη να το αναφέρουμε