Οι νομοθέτες της ΕΕ πρόκειται να υποστηρίξουν έναν πιο φιλόδοξο στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, που θα φτάσει το 45% μέχρι το 2030, έχοντας και ενδιάμεσο στόχο μείωσης κατά 20% μέχρι το 2025. Ο αρχικός στόχος ήταν οι εκπομπές CO2 να μειωθούν έως το 2030 κατά 30%.

Σύμφωνα με την πρόταση, οι μέσες εκπομπές για τα καινούργια αυτοκίνητα το 2030 θα πρέπει να είναι κατά 45% χαμηλότερες σε σχέση με το 2021. Ο κύριος στόχος του πακέτου για την Καθαρή Κινητικότητα είναι η περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 στις μεταφορές -κυρίως από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά- καθώς ο τομέας είναι υπεύθυνος για το ένα τέταρτο του συνόλου των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Παράλληλα, η Κομισιόν θέλει να ενθαρρύνει τη χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μιας και η ΕΕ φαίνεται να υστερεί σε σχέση με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θέτει πολλούς άξονες δράσης προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της εκπλήρωσης της δέσμευσης που ανέλαβε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη συμφωνία για το κλίμα στο Παρίσι για τη μείωση των εκπομπών ρύπων της κατά 45% από το 2030 και μετά.