Παράλληλα με την ανακοίνωση του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού SUV της, η Toyota έκανε σήμερα γνωστό ότι ξεκίνησε η λειτουργία της επιτροπής με ονομασία Japan Hydrogen Association (JH2A). Αυτή αποτελείται από εννιά ιδιωτικές εταιρείες που ασχολούνται με την κατασκευή και την επέκταση μιας κοινωνίας με χρήση το υδρογόνο, και σκοπό έχει την προώθηση της δημιουργίας μιας αλυσίδας εφοδιασμού για το υδρογόνο και παγκόσμιων συνεργασιών στον τομέα του υδρογόνου.

Μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου, η JH2A είχε 87 εταιρείες-μέλη, και έχει τρεις κύριες ομάδες εργασίας:

  1. Εμπορευματοποίηση και κανονιστική ρύθμιση. Οι ομάδες εργασίας θα υποβάλουν προτάσεις στην κυβέρνηση της Ιαπωνίας για τη δημιουργία έργων κοινωνικής εφαρμογής, κ.λπ.
  2. Εξωτερικές σχέσεις. Αυτή η ομάδα θα συνεργαστεί με άλλους σχετικούς οργανισμούς, θα ενισχύσει τη συνεργασία με το Συμβούλιο Υδρογόνου και θα διεξάγει δημόσιες σχέσεις.
  3. Έρευνα. Αυτή η ομάδα θα διεξάγει έρευνες και θα κάνει αναλύσεις, θα διαδίδει πληροφορίες και θα προετοιμάζει ερευνητικές εκθέσεις.

Με το υδρογόνο να αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό και κεντρικό ρόλο στη συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η Ιαπωνία θα συνεχίσει να πρωτοστατεί παγκοσμίως μέσω καινοτόμων μέτρων. Με την ίδρυση μιας κοινωνίας υδρογόνου καθώς και τη συνεργασία με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς, η JH2A θα επιδιώξει να καλλιεργήσει μια βιομηχανία για υδρογόνο και να προωθήσει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξή της.

Μέλη της επιτροπής (με αλφαβητική σειρά) είναι οι εταιρίες: Eneos Corporation, Iwatani Corporation, Kawasaki Heavy Industries, Kobe Steel, Mitsui & Co., Sumitomo Mitsui Financial Group, The Kansai Electric Power Company, Toshiba Corporation, και Toyota Motor Corporation.

Παράλληλα η Toyota ιδρύει έναν νέο Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Όμιλο Κυψελών Υδρογόνου, με έδρα της Βρυξέλλες, για να υποστηρίξει και να τονώσει την ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας και με άλλες ομοειδείς συνεργάτες.

Στόχος της Toyota είναι οι παγκόσμιες πωλήσεις των οχημάτων με κυψέλες υδρογόνου να δεκαπλασιαστούν βραχυπρόθεσμα.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείς να διαβάσεις στο ακόλουθο PDF.