Μια μελέτη του University College του Λονδίνου (μπορείς να την διαβάσεις όλη εδώ) απέδειξε πως η έκφραση που κυκλοφορεί χρόνια τώρα, πως οι άνδρες με μικρό μόριο αγοράζουν σπορ αυτοκίνητα και στρέφονται και σε άλλες μορφές “εμφανούς κατανάλωσης” μπορεί πράγματι να είναι αλήθεια.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της έρευνας, τα δεδομένα και η μεθοδολογία τους δείχνουν πως υπάρχει μια ψυχολογική σχέση μεταξύ της έλξης για σπορ αυτοκίνητα και της πεποίθησης ότι κάποιος έχει μόριο μικρότερο από τον μέσο όρο.

Στην έρευνα συμμετείχαν 200 άνδρες ηλικίας μεταξύ 18 και 74 ετών και οι συγγραφείς αναφέρουν πως η βασική τους υπόθεση ήταν ότι οι βαθμολογίες για τα σπορ αυτοκίνητα θα αυξάνονταν όταν οι άνδρες συμμετέχοντες χειραγωγούνταν να πιστεύουν ότι έχουν σχετικά μικρό μόριο. Δοκίμασαν μια δευτερεύουσα υπόθεση, ότι η σχέση βασίζεται στην αυτοεκτίμηση γενικά, με άλλες δοκιμές που περιείχαν παραποιημένα δεδομένα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αυτοεκτίμηση με διαφορετικούς τρόπους και μια ποικιλία προϊόντων πολυτελείας και μη. Επιπλέον ανέλυσαν την ηλικία των συμμετεχόντων, καθώς καθορίζει τόσο τις στρατηγικές όσο και τα μοτίβα ζευγαρώματος.

Photo credit: depositphotos.com

Η βασική πειραματική δοκιμή έλεγε στους συμμετέχοντες πως το μέσο μέγεθος του μορίου σε στύση των άλλων ανδρών είναι είτε 18 εκατοστά (μικρό μέγεθος/μικρή αυτοεκτίμηση) είτε 10 εκατοστά (μεγάλος μέγεθος/μεγάλη αυτοεκτίμηση) και ακολουθούνταν πάντα από μια βαθμολογία ενός εκ των έξι σπορ αυτοκινήτων. Σε τέσσερις δοκιμές, τους δόθηκαν είτε τα κανονικά δεδομένα, είτε παραποιημένα δεδομένα και οι συμμετέχοντας ρωτήθηκαν εάν τα στοιχεία ήταν αληθινά ή ψευδή.

Μετά το πείραμα, οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν ότι ορισμένα από τα δεδομένα που τους είχαν δοθεί ήταν λανθασμένα και τους ζητήθηκε να δώσουν τις εκτιμήσεις τους για τις πραγματικές τιμές αυτών των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του πραγματικού μέσου μεγέθους του ανδρικού μορίου.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι συμμετέχοντες ήταν πιο πιθανό να αξιολογήσουν το ενδιαφέρον τους για την αγορά ενός σπορ αυτοκινήτου αν τους είχαν παρουσιαστεί πληροφορίες που είχαν σκοπό να τους κάνουν να αισθάνονται ανασφαλείς για το μέγεθος των μορίων τους. Το αποτέλεσμα ήταν πιο έντονο στους συμμετέχοντες άνω των 29 ετών, όπου οι θετικές απαντήσεις στα σπορ αυτοκίνητα ξεπέρασαν την αναμενόμενη στατιστική απόκλιση, υποδηλώνοντας μια σύνδεση και όχι απλή σύμπτωση. Με άλλα λόγια, ναι, είναι πιθανό οι άνδρες που θεωρούν πως έχουν μικρό μόριο να στραφούν στην αγορά εντυπωσιακών σπορ αυτοκινήτων.