Κάτι τέτοια video βλέπουνε οι Αμερικάνοι και πιστεύουν σε φαντάσματα. Ένα τρακτέρ, σε ένα parking της πόλης του Richmond Hil του Ontario, ακυβέρνητο κάνει κύκλους καταστρέφοντας πολλά αυτοκίνητα στο πέρασμα του, τη στιγμή που δεκάδες άτομα κάθονται και το κοιτάνε, αντί να προσπαθήσουν να ανέβουν πάνω του για να το σταματήσουν. Τελικά μετά από μερικά λεπτά κάποιος παίρνει την απόφαση να το σταματήσει αλλά ήδη είχε καταστρέψει 2-3 αυτοκίνητα.

[Πηγή: YouTube]