Αν νομίζεις ότι για να κατεβάσεις έναν κινητήρα χρειάζεται γερανό είσαι της παλιάς σχολής. Δες τον τύπο με τι μεγάλη άνεση βγάζει τον παλιό κινητήρα από το αυτοκίνητο του ώστε να βάλει έναν νέο. Κάποιος θα ξέχασε να του πει ότι δεν αρκεί μόνο να ξεβιδώνεις 10 βίδες.

[Πηγή: YouTube]