Οι έρευνες περί διάσπασης της προσοχής κατά τη διάρκεια της οδήγησης δεν σταματούν και η HFES (Human Factors and Ergonomics Society) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα μια έρευνας 50 ατόμων ηλικίας 18-25 ετών, όπου έδειξε ότι χρήση ενός MP3 player αποσπά την προσοχή των οδηγών περισσότερο σε σχέση με την χρήση του ραδιοφώνου. Ο λόγος είναι τα περισσότερα τραγούδια που μπορούν να χωρέσουν μέσα σε ένα MP3 και οδηγός “αναγκάζεται” να ασχοληθεί περισσότερη ώρα ώστε να επιλέξει το τραγούδι που θέλει να ακούσει.

[Πηγή: HFES]