Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας Seat Quality and Satisfaction της J.D. Power, τα Ford Escape, Edge, Audi A3, Chevrolet Cruze, Kia Cadenza, Porsche Cayenne και Toyota Tundra είναι τα αυτοκίνητα εκείνα που προσφέρουν τα κορυφαία καθίσματα και τις ζώνες ασφαλείας, τόσο από πλευράς ποιότητας, όσο και από πλευρά ικανοποίησης.

Στη φετινή έρευνα συμμετείχαν 77.000 ιδιοκτήτες που αγόρασαν/νοίκιασαν το νέο αυτοκίνητό τους τις προηγούμενες 90 ημέρες από την διεξαγωγή της έρευνας. Η έρευνα αξιολογεί τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στα καθίσματα σε μια κλίμακα 100 βαθμών και χωρίζεται σε 7 κατηγορίες οχημάτων. Αξιολογεί 22 χαρακτηριστικά προκειμένου να μετρήσει την ποιότητα των καθισμάτων, 3 χαρακτηριστικά για να αξιολογήσει τις ζώνες ασφαλείας και 12 σημεία για τα μετρήσει την ικανοποίηση.

Η καναδέζικη Magna απέσπασε 3 βραβεία, μιας και παρέχει τα καθίσματα στα Audi A3, Ford Escape και Ford Edge. Η ιρλανδική Adient πήρε 2 βραβεία για τα Cayenne και Cadenza, η Lear Corp. πήρε το βραβείο για το Cruze, ενώ η Avanzar Interior Technologies απέσπασε το βραβείο για το Tundra.