Καθ’όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του, το φιλόδοξο project του Bloodhound SSC αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες ανεύρεσης χρηματοδότησης. Παρόλα αυτά, πριν ένα χρόνο έκανε τις πρώτες δοκιμές του, και είχε ήδη προγραμματίσει να πραγματοποιήσει τις πρώτες υψηλής ταχύτητας δοκιμές στην έρημο της Νοτίου Αφρικής, στο Βόρειο Ακρωτήρι, τον Μάιο του 2019, προτού κάνει την απόπειρα στα 800 μίλια/ώρα (1.288 χλμ/ώρα) το τελευταίο τρίμηνο του επόμενου έτους.

Τελικά, αυτές δεν θα γίνουν καθώς τα πολλά χρήματα που αναζητούσε δεν βρέθηκαν ποτέ, και θεωρείται επισήμως “νεκρό”.

Ο Andrew Sheridan, από την εταιρία διαχείρισης FRP Advisory, ήταν υπεύθυνος για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δεν μπόρεσε να βρεθεί κανένας σοβαρά ενδιαφερόμενος επενδυτής ή αγοραστής, λέγοντας:

Παρά την τεράστια δημόσια υποστήριξη και τη δέσμευση με ένα ευρύ φάσμα πιθανών και αξιόπιστων επενδυτών, δεν ήταν δυνατό να εξασφαλίσουμε έναν αγοραστή για την εταιρία και τα περιουσιακά της στοιχεία.

Θα συνεργαστούμε τώρα με τους βασικούς ενδιαφερόμενους για να επιστρέψουμε εξοπλισμό τρίτων και στη συνέχεια να πουλήσουμε τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για να μεγιστοποιήσουμε τις επιστροφές στους πιστωτές.