Με νέα εγκύκλιο του (77465/902 – 21/10/2019), το υπουργείο Μεταφορών, αλλάζει την απόφασή του και πλέον τα αυτοκίνητα με γυρισμένα χιλιόμετρα δεν θα κόβονται από τα ΚΤΕΟ.

Με την έως τώρα ισχύουσα νομοθεσία ο υπεύθυνος διωκόταν αυτεπαγγέλτως, στο δελτίο τεχνικού ελέγχου του όχηματος σημειωνόταν η ένδειξη «σοβαρή έλλειψη», ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ «πάγωνε», ενώ για την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη λήψη του δελτίου ΚΤΕΟ απαιτούνταν η διόρθωση του χιλιομετρητή και η προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων ώστε να προσεγγίζονται τα πραγματικά.

Το υπουργείο Μεταφορών δέχτηκε πλήθος εισηγήσεων, τόσο από υπηρεσιακούς όσο και από τον κλάδο των ΚΤΕΟ και αρχικά προχώρησε στην άρση της αυτεπάγγελτης δίωξης, ενώ με νέα υπουργική απόφαση, η οποία έχει ήδη πάρει το δρόμο προς το Εθνικό Τυπογραφείο και σχετική εγκύκλιο καταργεί τόσο την ένδειξη της σοβαρής έλλειψης όσο και τη διόρθωση του χιλιομετρητή. Πρακτικά το μόνο που απομένει να λειτουργεί αποτρεπτικά πιστοποιώντας τις παρεμβάσεις στο κοντέρ είναι η αναγραφή των αποτελεσμάτων των διαδοχικών ελέγχων.

Συγκεκριμένα με τη νέα τροποποιητική υπουργική απόφαση αντικαθίσταται η «διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων» σε «έλεγχος ιστορικού καταγραφής μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων». Επιπλέον ορίζεται ρητά ότι «καταργείται η έκδοση βεβαίωσης διόρθωσης ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων καθώς και η διαδικασία προσθήκης τεκμαρτών χιλιομέτρων».

Επίσης προβλέπεται ότι «όταν διαπιστώνεται ανακολουθία (μείωση της ένδειξης του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων) μεταξύ διαδοχικών ελέγχων, οποτεδήποτε χρονικά έχει αυτή συμβεί, αναγράφεται επί του δελτίου τεχνικού ελέγχου η παρατήρηση «ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΛΜ. ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ../../….και ../../…» (αναγράφονται οι ημερομηνίες διαδοχικών ελέγχων που διαπιστώνεται ανακολουθία)».

Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα για την αποκατάσταση της έλλειψης ίσχυε απόφαση, η οποία όριζε τον τρόπο διόρθωσης της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με την προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων που υπολογίζονται ανά μήνα σε:

  • 500 χιλιόμετρα για τις μοτοσικλέτες.
  • 1.000 χιλιόμετρα για τα επιβατικά Ι.Χ.
  • 3.000 χιλιόμετρα για φορτηγά και λεωφορεία.
  • 5.000 χιλιόμετρα για τα επιβατικά ΔΧ

1Τι αλλάζει

Παραμένει σε ισχύ η υποχρέωση από τα ΚΤΕΟ, αναγραφής του ιστορικού των χιλιομετρικών ενδείξεων στα δελτία ελέγχου, όπως αυτά αναφέρονται στην βάση του ΥΜΕ σύμφωνα με προηγούμενους ελέγχους ΚΤΕΟ. Με αυτόν τον τρόπο κάθε ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης οχήματος θα λαμβάνει γνώση επ’ αυτού.

Έλεγχος ΚΤΕΟ σε όχημα με εμφανείς ενδείξεις παραποίησης στο ιστορικό του, δεν θα απορρίπτεται πλέον στα ΚΤΕΟ. Τα στοιχεία θα αναγράφονται στο Δελτίο ΚΤΕΟ δίχως όμως να υφίσταται περαιτέρω ταλαιπωρία ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

Παραμένει σε ισχύ η προοπτική άσκησης διώξεων από κάθε θιγόμενο τελικό ιδιοκτήτη μεταχειρισμένου οχήματος.

Καταργείται η υποχρέωση επαναφοράς των χιλιομετρικών ενδείξεων, σύμφωνα με τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού ως ίσχυε μέχρι πρότινος.

Επίσης από τον Σύνδεσμο ΙΚΤΕΟ προτείνεται να επανεξεταστούν άμεσα και τα παρακάτω ζητήματα:

Μεταχειρισμένα οχήματα εισαγωγής. Να συμπεριληφθούν στις ενδείξεις χιλιομετρητών, στη βάση του μηχανογραφικού συστήματος που τηρείται στο ΥΜΕ, τα χιλιόμετρα που καταγράφηκαν κατά τη διαδικασία εισαγωγής των μεταχειρισμένων οχημάτων. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από έγγραφα ΚΤΕΟ του εξωτερικού, στοιχεία τιμολογίων και λοιπών εγγράφων που κατατίθενται στα τελωνεία της χώρας μας.

Στις περιπτώσεις των TAXI. Να δοθεί οδηγία το ιστορικό των χιλιομέτρων αυτών των οχημάτων να προκύπτει από τον αριθμό πλαισίου και όχι σύμφωνα με την πινακίδα, καθώς ως γνωστόν οι άδειες ΤΑΧΙ ακολουθούν κατά κύριο λόγο τα πρόσωπα ιδιοκτησίας και όχι τα οχήματα.

Στις περιπτώσεις ρυμουλκών και ρυμουλκούμενων με την ίδια πινακίδα. Το Μ.Σ. του ΥΜΕ να μην στέλνει ιστορικό για το ρυμουλκούμενο αλλά μόνο για το ρυμουλκό. Οι μηδενικές ενδείξεις που «στέλνει» για το ρυμουλκούμενο δημιουργούν πλαίσιο λανθασμένων ανακολουθιών στο ιστορικό των ρυμουλκών.

Ανθρώπινα λάθη κατά την καταγραφή χιλιομέτρων σε προηγούμενους ελέγχους στα ΚΤΕΟ. Να οριστούν διαδικασίες διόρθωσης λαθών καταγραφής σε προηγούμενους ελέγχους ΚΤΕΟ, λόγω ανθρώπινου λάθους.

2Τι οδήγησε στις αλλαγές

Πλέον δε θα ισχύει ούτε αυτή η διαδικασία, αφού τρεις είναι οι βασικοί λόγοι, από τους οποίους υπαγορεύτηκαν οι συγκεκριμένες αλλαγές:

Δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα καθώς επιχειρήθηκε με μία αυθαιρεσία να λυθεί μία άλλη, σημειώνουν. Και εξηγούν: «η επέμβαση στο κοντέρ ενός αυτοκινήτου συνιστά αυθαιρεσία, η οποία όμως ισχύει προς τη μία και την αντίθετη κατεύθυνση, αφού και στην περίπτωση της διόρθωσης ουσιαστικά «ξαναπειράζεις» τον μετρητή χιλιομέτρων κι αυτό συνιστά επίσης μία παρέμβαση».

Με την έναρξη εφαρμογής της προσθήκης τεκμαρτών χιλιομέτρων, υπήρξαν πολλές διαμαρτυρίες για άδικη υπερφόρτωση οχημάτων με πλασματικά χιλιόμετρα. Αναφέρουν μάλιστα χαρακτηριστική περίπτωση, κατά την οποία όχημα στο οποίο είχε βρεθεί απόκλιση 40.000 χιλιομέτρων με την προσθήκη των 12.000 τεκμαρτών χιλιομέτρων ανά έτος βρέθηκε με πολλαπλάσια χιλιόμετρα από αυτά που θα έπρεπε να είχε διανύσει.

Αναφορικά με την απάλειψη της «σοβαρής έλλειψης»,η οποία «πάγωνε» τον έλεγχο στα ΚΤΕΟ μέχρι την εντός εικοσαημέρου διόρθωση, στο υπουργείο Μεταφορών σημειώνουν πως αντίστοιχη πρόβλεψη δεν εφαρμόζεται σε καμία άλλη χώρα καθώς η συγκεκριμένη έλλειψη θεωρείται δευτερεύουσα προσθέτοντας ότι η παρέμβαση και τα αποτελέσματα των διαδοχικών ελέγχων θα αναφέρονται στο τεχνικό δελτίο του οχήματος.

Να σημειωθεί ότι λίγο καιρό πριν με άλλη απόφαση του υφυπουργού Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννηείχε αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια του ιδιοκτήτη η απόφαση για την ποινική δίωξη του υπεύθυνου στις περιπτώσεις εντοπισμού του οχήματός του με πειραγμένο χιλιομετρητή.

Η κίνηση είχε αποδοθεί στην προσπάθεια να αποφευχθεί μπαράζ μηνύσεων και αγωγών μεταξύ πολιτών, οι περισσότερες μάλιστα εκ των οποίων θα προέκυπτε ότι έχουν ήδη παραγραφεί εξαιτίας παρέλευσης χρονικού διαστήματος μεγαλύτερου της πενταετίας.

Έτσι, πρακτικά είχε καταργηθεί η αυτεπάγγελτη δίωξη και ορίζεται ότι πλέον όταν κατά τον τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ διαπιστώνεται εμφανής παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή με εξουσιοδότησή του αυτός που προσκομίζει το όχημα για έλεγχο, θα υποβάλει στο ΚΤΕΟ υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία, στην οποία θα δηλώνει εάν επιθυμεί ή όχι τις ποινικές κυρώσεις που αφορούν στην παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Η υπεύθυνη δήλωση θα διατηρείται στα αρχεία του ΚΤΕΟ και στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την επιβολή ποινικών κυρώσεων θα αποστέλλεται από το ΚΤΕΟ στην αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας μαζί με ενημερωτικό σημείωμα και αντίγραφο του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου. Αυτό βέβαια υπό την προϋπόθεση ότι η παραποίηση έχει συντελεστεί εντός της προηγούμενης πενταετίας από τον τεχνικό έλεγχο καθώς σε διαφορετική περίπτωση έχει παραγραφεί.