Σύμφωνα με έρευνα της Αγγλικής ασφαλιστικής εταιρίας Swinton, οι άντρες οδηγοί πολλές φορές παραβλέπουν τις οδηγίες του navigator σε σύγκριση με τις γυναίκες. Στην έρευνα συμμετείχαν 3.000 χρήστες navigator, και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 83% των ανδρών έχουν παρακούσει τουλάχιστον μία φορά τις οδηγίες , σε αντίθεση με τις γυναίκες με ποσοστό λιγότερο από 75% που φαίνεται να είναι πιο “υπάκουες” και “πιστές”.

Σε ότι αφορά το navigator και τον παραδοσιακό χάρτη , η χρήση του δεύτερου φαίνεται να παραμένει ακόμα δημοφιλής επιλογή, καθώς τα 2/3 των οδηγών που συμμετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιούν ακόμα τον παραδοσιακό χάρτη . Επίσης να αναφέρουμε ότι 1/3 των οδηγών δήλωσε ότι το navigator έδωσε “λανθασμένες κατευθύνσεις” απόστασης περίπου 1 – 5 χιλιόμετρα από τον προορισμό.

Αλήθεια τα navigator στην Ελλάδα πόσο ακριβή είναι; Αν δεν κάνω λάθος, στους δρόμους της Κρήτης δεν είναι και πολύ αξιόπιστα! Περιμένω και τις δικές σας εμπειρίες!

[Πηγή: National Post]