Η Uber κέρδισε την δικαστική μάχη με τον επίσημο φορέα συγκοινωνιών του Λονδίνου, TfL και έτσι επιστρέφει στο Λονδίνο.

Ο επίσημος φορέας είχε αρνηθεί να ανανεώσει την άδεια της εταιρείας, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο εκπρόσωπος της TfL ανέφερε πως η Uber δεν ήταν δυνατό να έχει άδεια καθώς δεν πληρούσε τις προδιαγραφές.

Το δικαστήριο έκρινε πως η Uber πληροί τις προβλεπόμενες από το Αγγλικό δίκαιο προδιαγραφές και ενέκρινε προσωρινή άδεια 15 μηνών. Μετά το πέρας αυτού θα επανεξεταστούν οι συνθήκες και θα συζητηθεί το ενδεχόμενο να δοθεί στην Uber μόνιμη άδεια λειτουργίας.

Στην αρχική της αίτηση η Uber είχε ζητήσει πενταετή άδεια λειτουργίας.