Η κυβέρνηση της Ισπανίας εξετάζεται το ενδεχόμενο να απαγορεύσει την πώληση οχημάτων που κινούνται με κινητήρες βενζίνης και πετρελαίου από το 2040, προκειμένου να λάβει δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η εξεταζόμενη απαγόρευση, αν τελικά επιβληθεί, θα ισχύσει από το 2040 και αποτελεί ένα από τα πολλά μέτρα που προβλέπονται στη νομοθεσία και τις αλλαγές που επεξεργάζεται η κυβέρνηση της χώρας, καθώς η Ισπανία προσπαθεί να ευθυγραμμίσει τους εθνικούς κανονισμούς με χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία.

Το σχέδιο νόμου θα θέσει στόχους για το 2030 και 2050 οι οποίοι θα αφορούν στη μείωση των εκπομπών και στην προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης. Αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Ισπανίας να κατοχυρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι της Παγκόσμιας Συμφωνίας για το Κλίμα. Στο πλαίσιο αυτό θα επιδιώξει τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% (από τα επίπεδα του 1990) το 2030 και κατά 90% το 2050, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Μόλις τεθεί σε ισχύ ο νόμος, δεν θα χορηγηθούν νέες άδειες εκμετάλλευσης πετρελαίου. Το fracking (εξόρυξη από σχιστόλιθο) θα απαγορευτεί και δεν θα συνεχιστεί η επέκταση των αδειών πέρα ​​από το 2040, δήλωσε η κυβέρνηση.

Με 84 βουλευτές του Σοσιαλιστικού Κόμματος στο κοινοβούλιο των 350 εδρών της Ισπανίας, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Pedro Sanchez πρέπει να οικοδομήσει διακρατικές συμμαχίες για να περάσει τα σημαντικά νομοσχέδια.