Η Fiat Chrysler Automobiles (FCA) και η Peugeot SA (Groupe PSA) συμφώνησαν να τροποποιήσουν ορισμένους όρους της συμφωνίας συγχώνευσης κατά 50/50 για τη δημιουργία της Stellantis, του 4ου μεγαλύτερου σε όγκο παγκόσμιου κατασκευαστή αυτοκινήτων.

Τα δύο μέρη συμφώνησαν τις τροποποιήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο στη ρευστότητα στον κλάδο αυτοκινήτου από την πανδημία του νέου κορωνοϊού, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική αξία και τη θεμελιώδη ισορροπία της αρχικής συμφωνίας συγχώνευσης. Οι τροποποιήσεις έχουν εγκριθεί ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια και των δύο εταιρειών με την ισχυρή υποστήριξη των μετόχων. Οι υφιστάμενες δεσμεύσεις για την υποστήριξη της συναλλαγής από την Exor, τον όμιλο της οικογένειας Peugeot (EPF / FFP), την Bpifrance και την Dongfeng Motor Group (DFG) παραμένουν σε ισχύ.

Συγκεκριμένα, το ειδικό μέρισμα που θα διανεμηθεί από την FCA στους μετόχους της πριν από το κλείσιμο ορίζεται σε 2,9 δισ. ευρώ (προηγουμένως 5,5 δισ. ευρώ), ενώ το 46% της PSA στη Faurecia θα διανεμηθεί σε όλους τους μετόχους της Stellantis αμέσως μετά το κλείσιμο μετά από την έγκριση του ΔΣ και των μετόχων της Stellantis.

Ως αποτέλεσμα αυτών των τροποποιήσεων, οι αντίστοιχοι μέτοχοι της FCA και της PSA θα λάβουν ίσες μετοχές 23% στη Faurecia (κεφαλαιοποίηση 5,867 δισ. ευρώ στο κλείσιμο της αγοράς στις 14 Σεπτεμβρίου 2020), ενώ η ιδιοκτησία 50/50 της Stellantis – ενός ομίλου που θα έχει τώρα 2,6 δισ. ευρώ περισσότερα μετρητά στον ισολογισμό του – θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Επιπλέον, έχει συμφωνηθεί ότι τα ΔΣ τόσο της PSA όσο και της FCA, θα εξετάσουν μια πιθανή διανομή 500 εκατ. ευρώ στους μετόχους κάθε εταιρείας πριν από το κλείσιμο ή, εναλλακτικά, μια διανομή 1 δισ. ευρώ που θα πληρωθεί μετά το κλείσιμο σε όλους τους μετόχους της Stellantis. Αυτές οι αποφάσεις θα ληφθούν υπό το φως της απόδοσης και των προοπτικών και των δύο εταιρειών, των συνθηκών της αγοράς και της απόδοσης κατά την ενδιάμεση περίοδο. Τυχόν τέτοιες διανομές θα γίνονται μόνο εάν εγκριθούν από τα ΔΣ και των δύο εταιρειών.

Η FCA και η PSA επιβεβαιώνουν ότι από κάθε άλλη άποψη οι οικονομικοί όροι της Συμφωνίας Συγχώνευσης που υπογράφηκαν στις 17 Δεκεμβρίου 2019 παραμένουν αμετάβλητοι, καθώς και ότι η ολοκλήρωση της προτεινόμενης συγχώνευσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021, βάσει των προηγουμένων συμφωνηθείσων προϋποθέσεων για το κλείσιμο της Συμφωνίας Συγχώνευσης.

Τα ΔΣ τόσο της FCA όσο και της PSA είναι περισσότερο από ποτέ πεπεισμένα για τη λογική και την εξαιρετική δυνατότητα δημιουργίας της συγχώνευσης τους. Η Stellantis μπορεί να αξιοποιήσει εξαρχής μια έντονα διαφοροποιημένη δραστηριότητα με υψηλά περιθώρια στις βασικές περιοχές της Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της Λατινικής Αμερικής και ένα μοναδικό χαρτοφυλάκιο καθιερωμένων και εμβληματικών brands. Τα καλύτερα στην κατηγορία προϊόντα της, προσφέροντας υψηλή ικανοποίηση στους πελάτες, καλύπτουν όλα τα βασικά τμήματα της αγοράς. Εξίσου σημαντικό, η νέα εταιρεία, με πολύ μεγαλύτερη συνδυασμένη κλίμακα, θα είναι εξοπλισμένη για να επιταχύνει την ανάπτυξη εξαιρετικά καινοτόμων λύσεων κινητικότητας και προηγμένων τεχνολογιών σε οχήματα νέας ενέργειας, αυτόνομη οδήγηση και συνδεσιμότητα.

Ως αποτέλεσμα της σημαντικής προόδου που σημείωσαν οι κοινές ροές εργασίας τους τελευταίους μήνες, τα εκτιμώμενα ετήσια οφέλη συνεργιών από τη δημιουργία της Stellantis αυξήθηκαν σημαντικά σε πάνω από 5 δισ. ευρώ από τα αρχικά εκτιμώμενα 3,7 δισ. ευρώ. Το συνολικό εκτιμώμενο εφάπαξ κόστος υλοποίησης για την επίτευξη αυτών των συνεργιών αυξήθηκε επίσης από 2,8 δισ. ευρώ σε πάνω από 4 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας την τροποποιημένη συμφωνία, ο Carlos Tavares, πρόεδρος της PSA, δήλωσε:

Με αυτό το νέο αποφασιστικό ορόσημο, κινούμαστε όλοι μαζί προς τον στόχο μας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση με ακόμη μεγαλύτερες προοπτικές για την Stellantis.

Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτήν την ευκαιρία για να ευχαριστήσω θερμά τις ομάδες που έχουν οικοδομήσει αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του περιορισμού του COVID-19. Ο ανθρώπινος παράγοντας βρίσκεται στο επίκεντρο της δυναμικής ενός τέτοιου έργου, μαζί με την υποστήριξη των μετόχων μας που έχουν αποδείξει για άλλη μια φορά τη δέσμευσή τους για τη δημιουργία της Stellantis.

Ο Mike Manley, CEO της FCA, πρόσθεσε:

Δεν μπορώ να επαινέσω αρκετά τη δέσμευση των ομάδων που εργάζονται για το λανσάρισμα της Stellantis και όλων των ανθρώπων μας στην αντιμετώπιση των εξαιρετικών προκλήσεων που έχει παρουσιάσει η Covid-19.

Η σημερινή ανακοίνωση είναι ένα επιπλέον, ισχυρό μήνυμα κοινής αποφασιστικότητας να διασφαλίσουμε ότι η Stellantis διαθέτει όλους τους πόρους που χρειάζεται για να εφαρμόσει τα μοναδικά της στοιχεία, τις δημιουργικές της ενέργειες και πολλές ευκαιρίες για τη δημιουργία ανώτερης αξίας για όλους τους stakeholders.