Σε μία πρόσφατη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 501 άνδρες ηλικίας 45 έως 65, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 70% των ανδρών, ενδιαφέρονται περισσότερο για την φροντίδα του αυτοκίνητου τους, παρά για την προσωπική τους υγεία. Το 40% μάλιστα δηλώσει ότι είναι πιθανότερο να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα με το αυτοκίνητο τους, παρά για την ίδια τους την υγεία. Η έρευνα έδειξε επίσης ότι το 28% των ανδρών δεν επισκέπτονται τακτικά τον γιατρό τους, ενώ το 40% των γυναικών των ανδρών αυτών, δήλωσαν ότι ανησυχούν για την υγεία του άνδρα τους.

[Πηγή: iol | Photo Copyright: Leonardo VB @ Flickr]