Κάποιος πήρε κλήση 137 δολαρίων και για να την πληρώσει πήγε στον ταμία 137 μονοδόλαρα διπλωμένα σε γουρουνάκια. Ο ταμίας αρνήθηκε να δεχτεί τα δολάρια διπλωμένα έτσι, τηλεφωνώντας άνθρωπο της ασφάλειας. Ο αστυνομικός δήλωσε ότι δεν μπορούν να τα πάρουν επειδή δεν θα είχαν που να τα αποθηκεύσουν. Τελικά ο άνδρας αναγκάστηκε και ξεδίπλωσε όλα τα δολάρια, πληρώνοντας την κλήση. Τσάμπα πήγαν τελικά οι 4 ώρες που κάθισε για να τα διπλώσει.

[Πηγή: YouTube | Thanks for the tip, Γιάννη