Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας έρευνας της Continental οι Κινέζοι είναι ο λαός που έχει την καλύτερη εντύπωση για τα αυτόνομα αυτοκίνητα.

Στην ερώτηση “Η αυτόνομη οδήγηση είναι μια λογική πρόοδος” το 89% των Κινέζων απάντησαν θετικά, την ώρα που το 53% των Γερμανών και το 50% των Αμερικάνων απάντησαν θετικά. Στην ερώτηση “Η αυτόνομη οδήγηση σε φοβίζει;” θετικά απάντησε το 28% των Κινέζων, το 62% των Γερμανών και το 77% των Αμερικάνων.

Στην ερώτηση “Εάν δεν εμπιστεύεσαι πως τα αυτόνομα οχήματα θα λειτουργούν αξιόπιστα” το 77% των Αμερικάνων απάντησε καταφατικά, με τους Γερμανούς να απαντούν καταφατικά κατά 52% και οι Κινέζοι κατά 40%.

Εσύ τι θα απαντούσες στις παραπάνω ερωτήσεις;