Η Mazda έκανε γνωστή τη δέσμευση της ότι όλα τα εργοστάσια της, σε όλο τον κόσμο, θα επιτύχουν ουδέτερες εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2035, υποστηρίζοντας το στόχο της για επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα σε όλη την εφοδιαστική της αλυσίδα έως το 2050.

Η ιαπωνική εταιρία αναγνωρίζει ως κυρίαρχη υπευθυνότητα όλων των κατασκευαστών αυτοκινήτων να συμβάλλουν στον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μέσω της μείωσης των εκπομπών CO2 σε κάθε στάδιο παραγωγής ενός αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής, μεταφοράς, χρήσης του οχήματος και ανακύκλωσης του.

Για να επιτευχθεί η ουδετερότητα άνθρακα στα εργοστάσια της, η Mazda δουλεύει στενά με τους συνεργάτες της, εστιάζοντας σε 3 τομείς: τη συντήρηση ενέργειας, τη μεταστροφή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την εισαγωγή καυσίμων με ουδέτερο άνθρακα για εσωτερικές μετακινήσεις.

Ο πρώτος τομέας εστιάζει στις προσπάθειες εξοικονόμησης ενέργειας κατά τη διαδικασία κατασκευής των οχημάτων, όπου εκπέμπονται μεγάλες ποσότητες CO2. Αυτές οι προσπάθειες περιλαμβάνουν τη μείωση θερμικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης πολυμεριστικής βαφής – χαμηλής θερμοκρασίας, καθώς και τη βελτίωση της απόδοσης μετατροπής ενέργειας μέσω της βελτιστοποίησης της τεχνολογίας επεξεργασίας.

Για τον δεύτερο τομέα, η Mazda αναγνωρίζει τη σημασία, όχι μόνο της επίτευξης ουδετερότητας άνθρακα, αλλά και τη συμβολή στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, στα σημεία όπου εδρεύουν τα εργοστάσιά της. Η Mazda εξετάζει και διάφορες μορφές απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως η παραγωγή ενέργειας χαμηλών ή και μηδενικών εκπομπών άνθρακα στα εργοστάσιά της, καθώς και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από προμηθευτές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Κλείνοντας, για την εισαγωγή καυσίμων ουδέτερου άνθρακα, δηλαδή τον τρίτο τομέα, η Ιαπωνική μάρκα έχει προβλέψει δράσεις για χρήση τους σε εσωτερικές μεταφορές, μαζί με το συμβούλιο της Χιροσίμα για τη συνεργασία Αυτοκινητοβιομηχανίας-Ακαδημίας-Κυβέρνησης, η οποία προωθεί την πρακτική χρήση βιοκαυσίμων επόμενης γενιάς .

Η Mazda θα αξιοποιήσει επίσης τις σχετικές πρωτοβουλίες που διεξάγονται στην Ιαπωνία και θα τις χρησιμοποιήσει ως βάση για να εφαρμόσει τη βέλτιστη προσέγγιση για κάθε εγκατάστασή της εκτός Ιαπωνίας.