Ο μέσος όρος των εκπομπών CO2 των νεών αυτοκινήτων στην Ε.Ε είναι τα 116,3 γρ/χλμ, με την Κύπρο να είναι η χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις υψηλότερες εκπομπές ρύπων, αφού έχει μέσο όρο 145,8 γραμμάρια CO2/χλμ. Την ακολουθούν η Εσθονία με 142,6 γρ/χλμ, η Λετονία με 142,5 γρ/χλμ, η Βουλγαρία με 139,8 γρ/χλμ και η Σλοβακία με 139,2 γρ/χλμ.

Η Ελλάδα βρίσκεται λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε με 119,7 γρ/χλμ. Από την άλλη η Σουηδία έχει τις χαμηλότερες μέσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα νέα αυτοκίνητα στην Ε.Ε (88,3 γρ. CO2/χλμ). Την ακολουθεί η Δανία (92,6 γρ/χλμ) και η Ολλανδία με 95,1 γρ/χλμ.

Η Νορβηγία έχει μόλις 27,6 γρ. CO2/χλμ, καθώς η Νορβηγία διαθέτει το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Λίγο πιο κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (πλην της Ιταλίας και της Ισπανίας) κινούνται οι χώρες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αυτοκινήτων. Η Γερμανία για παράδειγμα έχει μέσο όρο 113,6 γρ CO2/χλμ, η Γαλλία 108,6 γρ./χλμ, η Ιταλία 124,6 γρ./ χλμ και η Ισπανία 126,8 γρ./χλμ.

Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μέχρι το 2030 ο μέσος όρος των εκπομπών CO2 των νέων αυτοκινήτων να μειωθεί κατά 55% σε σύγκριση με το 1990.

Χώρα Εκπομπές γρ. CO2/χλμ % διαφορά 2021/2020
Αυστρία 116,2 2,8
Βέλγιο 117 8,6
Βουλγαρία 139,8 5,1
Κροατία 129 15
Κύπρος 145,8 16,6
Τσεχία 135,9 12,4
Δανία 92,6 -2,8
Εσθονία 142,6 17,9
Φινλανδία 98,3 -2
Γαλλία 108,6 10,3
Γερμανία 113,6 0
Ελλάδα 119,7 11,6
Ουγγαρία 133 14
Ιρλανδία 112,6 6
Ιταλία 124,6 14,7
Λετονία 142,5 19,5
Λιθουανία 135,7 13,7
Λουξεμβούργο 123,8 3,2
Μάλτα 103,5 2,1
Ολλανδία 95,1 15,6
Πολωνία 136,2 9
Πορτογαλία 107,1 9,8
Ρουμανία 126,5 9,6
Σλοβακία 139,2 14,3
Σλοβενία 133,9 17,4
Ισπανία 126,8 12,8
Σουηδία 88,3 -5,5
Ευρωπαϊκή Ένωση 116,3 7,5
Ισλανδία 80,3 0,1
Νορβηγία 27,6 -27,7
Ευρωπαϊκή Ένωση 27 + Ισλανδία + Νορβηγία 114.7 6,4