Με τις συζητήσεις για τη δημιουργία νέου κυβερνητικού συνασπισμού στη Γερμανία να συνεχίζονται, τρία από τα μεγαλύτερα κόμματα της χώρας, το SPD, το FDP και οι Πράσινοι συμφώνησαν πως δεν θα θεσπιστούν όρια ταχύτητας στα τμήματα των γερμανικών αυτοκινητοδρόμων που δεν έχουν.

1

Οι Πράσινοι και το SPD ήταν υπέρ των ορίων ταχύτητας, αλλά το FDP πιστεύει πως αυτά δεν θα αποφέρουν τίποτα, ούτε στη μείωση των θανάτων, ούτε στη μείωση των εκπομπών CO2. Σύμφωνα με το FDP, οι Autobahn χωρίς όρια ταχύτητας είναι βαθιά ριζωμένες στη γερμανική κουλτούρα και πολλοί Γερμανοί αισθάνονται πως θα περιοριστεί η ελευθερία τους εάν τεθούν όρια ταχύτητας.